hmmm....

sukar menjadi diri sendiri
diri mudah terikut
tiada asas yang kukuh
perlunya sesuatu
memperkukuh yang lemah

Friday, July 8, 2011

Berfikir Untuk Berubah..


Berfikir untuk Berubah


Salam perjuangan..
Hari ini kita berada di suatu medan yang mana memerlukan kita terkehadapan dalam mendepani arus semasa yang sangat mencabar. Mengapa saya katakan sedemikian? Hal ini kerana reality hari Ini memerlukan kita untuk mengubah gaya berfikir yang telah biasa kita amalkan sebelum ini. Ramai orang pada hari ini yang berubah pada kulitnya saja tetapi isinya masih sama atau dalam erti kata lain meneruskan apa yang lepas tanpa mengambil reality semasa. Dan terdapat sesetengh orang menggunakan logic akal semata-mata dalam menentukan gaya berfikir mereka.


Suatu perkara yang perlu untuk kita sama-sama tanamkan dalam diri untuk mengubah gaya berfikir kita ialah rukun Iman kita. Dalam erti kata lain, kita berfikir dalam konteks akidah kita sebagai umat Islam. Percaya atau tidak, umat Islam tidak meletakkan keimanan dalam memikirkan perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian. Saya ambil satu contoh yang mudah yang berlaku dalam realiti hari ini. Sebagai contoh, seseorang yang bekerja dengan majikan yang tidak melaksanakan apa yang dikehendaki Islam. Pekerja tersebut yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang agama memberikan alas an untuk tidak berdakwah atau melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar yang ada di sekeliling dengan alasan risau dibuang kerja atau gaji dipotong. Situasi ini menunjukkan kepada kita , seolah-olah rezeki iti bukan datang daripada Allah dan dating daripada majikan tersebut. Pemikiran pekerja tersebut yang tidak meletakkan asas keimanan yang kukuh menyebabkan Islam itu tergadai dengan mudahnya.


Situasi hari ini memerlukan untuk kita berani berfikir di luar kotak. Kita tidak boleh lagi sentiasa berada di takuk yang lama dalam merencana pemikiran kita. Seolah-olah apa yang kita buat itu semacam adat turun temurun yang tetap dan tidak boleh diubah.Sebagai contoh, hari ini kita mempunyai rancangan forum yang telah lebih 20 tahun dijalankan. Apa yang kurang enak ialah perjalannya masih statik dan tiada perubahan walaupun sudah 20 tahun dijalankan tanpa ada perencah baru dalam hidangan forum tersebut. Kita perlu berubah walaupun sedikit yang kita mampu. Tidak salah jika forum yang selama ini mempunyai satu rasa diadun dengan ramuan yang segar menjadi tiga rasa tanpa meninggalkan asas dan tujuan asal ia diadakan dengan memberi nilai tambah yang sesuai dengan Islam itu sendiri.
Sejarah telah membuktikan yang kita perlu berubah untuk menggapai kejayaan. Sultan Muhammad Al-Fateh sendiri berubah daripada satu strategi ke strategi yang lain dalan usaha menawan Konstantinopel berpandukan serangan umat Islam terdahulu, berdasarkan kajian dan percubaan yang berkali-kali.
Tulisan ini bukanlah untuk menjatuhkan mana-mana pihak. Ia sengaja dilakar setelah melihat apa yang berlaku di sekeliling . Perubahan berfikir juga perlu dibuat dalam usaha merencana agenda perubahan Islam. Bukanlah kita mengubah apa yang tersedia di dalam Islam tetapi sebenarnya kita mengimplimentasikan apa yang telah Islam didik tanpa kita sedari . Apa yang perlu kita buat ialah teruskan mengkaji apa yang ada di dalam Islam. Jangan kita biarkan hikmah yang hilang itu terlepas ke atas orang yang bukan selayaknya.

No comments:

Post a Comment